Nowotwory

Na temat roli diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej w przypadku chorych na raka płuca, wypowiada się prof. Joanna Chorostowska-Wynimko. Sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, European Respiratory Society Zakład Genetyki i […]

Na temat tego jak ważna w ujęciu sukcesu terapeutycznego pacjentów z rozpozaniem niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) jest indywidualizacja leczenia, wypowiadają się prof. Maciej Krzakowski oraz prof. Rodryg Ramlau. Indywidualizacja leczenia, […]

Radioterapia, czyli napromienianie, jest jedną z trzech podstawowych metod le- czenia nowotworów, obok chirurgii i chemioterapii. Radioterapia może odbywać się w skojarzeniu z innymi metodami leczenia lub jako samodzielna metoda […]

Prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki Kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej Czy zdaniem Pana Profesora przełom w raku piersi już się […]

  Na temat utrudnień związanych z dostępem do nowoczesnej diagnostyki kwalifikującej w raku płuca rozmawiamy z prof. Renatą Langfort, Kierownikiem Zakładu Patomorfologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.   Dlaczego selekcja pacjentów […]

Fundacja onkologiczna Nadzieja,  wspiera osoby dotknięte chorobą nowotworową zarówno finansowo jaki i merytorycznie. Prowadzimy różnorodną działalność wspomagającą naszych podopiecznych. Zbieramy środki na finansowanie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji onkologicznej, informujemy o […]