Nowotwory

Pani Profesor jak przedstawiają się statystyki dotyczące pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca w Polsce ?   W Polsce rozpoznaje się rocznie około 23 tysiące pacjentów z rakiem płuca. Mniej więcej […]

Na temat wyzwań dotyczących efektywnego leczenia pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi w ujęciu dostępu do nowoczesnych terapii w Polsce i potrzebie powstania Ośrodków, specjalizujących się w diagnostyce i leczeniu raka […]

Duża grupa chorych na raka w Polsce mogłaby leczyć się lekami celowanymi, czyli stworzonymi dla pacjentów, których nowotwór charakteryzuje się określonymi cechami genetycznymi. takie innowacyjne preparaty mają podstawową przewagę nad […]

Nowe technologie wsparciem we wczesnym wykrywaniu raka piersi. Panie Profesorze, czy można zapobiec powstawaniu raka piersi? Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski: Mimo, iż znane są istotne czynniki ryzyka […]