Leczenie

Pogorszenie słuchu jest naturalną konsekwencją procesu starzenia się. Może prowadzić do izolacji społecznej słabosłyszącego seniora i pogorszenia jego stanu psychicznego, a nawet depresji. Niestety często zarówno sami seniorzy jak i […]

O swoich doświadczeniach, wątpliwościach i oczekiwaniach związanych z udziałem syna w badaniu klinicznym AZS, opowiada mama pacjenta. W jaki sposób trafiła Pani na badania kliniczne – czy poprzez lekarza leczącego […]

Pomimo ogromnego postępu w farmacji i medycynie wciąż nie potrafimy wyleczyć wielu chorób. W leczeniu chorych na nowotwory, choroby neurologiczne lub choroby metaboliczne istnieje ogromne zapotrzebowanie na skuteczną i bezpieczną […]

  Jaką rolę w kontekście dostępu do nowoczesnych terapii dla pacjentów w Polsce odgrywają badania kliniczne?   Badania kliniczne bardzo często są dla chorych szansą na lepsze leczenie i poprawę […]

Badanie kliniczne jest i zawsze będzie eksperymentem medycznym, niosącym dla jego uczestnika szereg ryzyk, ale i korzyści zdrowotnych. Każdy potencjalny kandydat do badania klinicznego powinien dla własnego dobra i przy […]

Badania kliniczne – Co to jest? W księdze Daniela z I pol. II wieku p.n.e. opisane jest zdarzenie w trakcie którego Prorok Daniel  będąc młodzieńcem judzkim jest deportowany na dwór […]