Pierwsza polska Interaktywna Platforma wyszukująca Badania Kliniczne

Już od listopada 2018 polscy pacjenci będą mogli skorzystać z pierwszej w Polsce cyfrowej platformy zawierającej bazę aktualnych badań klinicznych. Poprzez prostą w obsłudze stronę www.bmsstudyconnect.com/pl możliwe będzie zarówno wyszukanie badań klinicznych, jak też referowanie potencjalnych  pacjentów. Dodatkowo, pacjent będzie mógł skorzystać z platformy w trakcie badania klinicznego, a także będzie miał dostęp do informacji na temat chorób, ich diagnostyki, leczenia i roli badań klinicznych.

Stronę wdraża firma Bristol-Myers Squibb.

 

Platforma Study Connect to pierwsza polskojęzyczna platforma dla uczestników badań klinicznych oraz ich rodzin. Dzięki niej pacjenci będą mogli wyszukać badania kliniczne pod kątem konkretnej choroby oraz lokalizacji. Będą mieli dostęp do informacji związanych z uczestnictwem w badaniach klinicznych, w tym z perspektywy opiekuna, rodzica czy badacza. Znajdą informacje o chorobach, w związku z którymi BMS prowadzi badania kliniczne. Będą także mogli uzyskać infomację nt kryteriów włączenia do konkretnych badań klinicznych i ośrodków, w których aktualnie prowadzone są badania.

 

– Platforma Study Connect posiada wiele funkcji odpowiadających na potrzeby zarówno pacjentów onkologicznych, jak i ośrodków, które prowadzą badania. Łatwa wyszukiwarka wskazuje nie tylko otwarte badania z bazy firmy Bristol-Myers Squibb,,  ale też dostępne na całym świecie badania publikowane na stronie clinicaltrials.gov. Platforma zawiera ogólne kryteria włączenia do badań klinicznych, pozwalające  pacjentowi określić, czy ma szanse zakwalifikować się do badania klinicznego – komentuje Anna Szmidt, Bristol-Myers Squibb.

 

Kompendium wiedzy o badaniach klinicznych.

Platforma Study Connect to nie tylko wyszukiwarka aktualnych badań, ale też kompendium wiedzy. Pacjenci znajdą tu m.in. informacje nt różnych chorób, badań klinicznych, co jest ich celem, jak się je prowadzi, czego należy się w ich trakcie spodziewać, dlaczego warto w nich uczestniczyć i co dzieje się po ich zakończeniu. Dodatkowo, na platformie umieszczone zostaną filmy pacjentów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami.

 

Natomiast pacjenci, którzy będą zainteresowani uczestnictwem w konkretnym  badaniu klinicznym oprócz informacji o opcjach leczenia i kryteriach kwalifikacji do niego, będą mogli na bieżąco obserwować jego status i otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach. Dokładne dane adresowe ośrodków pomogą w szybkim kontakcie z daną placówką. Jednocześnie pacjenci otrzymają też dostęp do przewodnika po badaniu, który pomoże w rozmowie z lekarzem.

Już dzisiaj zapraszamy do zapoznania się z nową platformą wyszukującą badania kliniczne www.bmsstudyconnect.com/pl

Firma Bristol-Myers Squibb i immunoonkologia: rozwój badań onkologicznych

Wizja BMS, dotycząca przyszłości leczenia przeciwnowotworowego, opiera się na badaniach naukowych i opracowywaniu przełomowych leków immunoonkologicznych, które przedłużą przeżycie pacjentom z trudnymi do leczenia nowotworami oraz zmienią sposób życia pacjentów z tymi chorobami.

W ramach kompleksowego programu badań klinicznych oceniamy szerokie populacje pacjentów z ponad 50 rodzajami nowotworów, którzy są leczeni 14 substancjami. Dzięki rozległej wiedzy specjalistycznej i innowacyjnym projektom badań klinicznych możemy osiągnąć postęp w skojarzeniu leków immunoonkologicznych oraz leczenia immunoonkologicznego w połączeniu z chemioterapią, lekami celowanymi molekularnie i z radioterapią. Kontynuujemy również    badania naukowe, które pomogą w dokładniejszym poznaniu roli biomarkerów immunologicznych.

Dzięki współpracy ze środowiskiem akademickim, instytucjami rządowymi, organizacjami pacjentów oraz firmami biotechnologicznymi, Bristol-Myers Squibb może osiągnąć cel, jakim jest udostępnienie nowych terapii i poprawa standardów opieki klinicznej.