Świadomy pacjent

Pandemia SARS-CoV-2 wzbudziła w nas ogromny strach i lęk. Odwlekamy wizyty u lekarza, bagatelizujemy niepokojące objawy, tymczasem w wielu przypadkach bardzo szkodzimy własnemu zdrowiu. Magda Ważna Redaktorka Medonet W sondażu […]

Wśród osób szczególnie zagrożonych poważnymi powikłaniami z powodu zakażenia koronawirusem są pacjenci hematoonkologiczni, którzy w większości mają zaburzenia odporności będące następstwem choroby i jej leczeniem. Dr n. farm. Anna Kowalczuk- […]

Dlaczego świadomy pacjent jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia? Na to pytanie odpowiadają Dr hab. Anna Staniszewska i Dr hab. Dominik Olejniczak z Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani. Dr […]

Odpowiedzialne samoleczenie powinno opierać się na wiedzy uzyskiwanej z wiarygodnych źródeł, popartej autorytetem oraz na zdrowym rozsądku. Ewa Jankowska Prezes PASMI Związku Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” Pani […]

O tym czym jest konflikt serologiczny, w jaki sposób się go diagnozuje i na czym polega profilaktyka rozmawiamy z prof. Marzeną Dębską. Dr hab. med. Prof. CMKP Marzena Dębska Klinika […]

  O coraz większej świadomości Polaków dotyczącej praw pacjenta i najczęstszych problemach w ujęciu epidemii COVID-19, rozmawiamy z Rzecznikiem Praw Pacjenta, Bartłomiejem Chmielowcem.   Joanna Myrcha: W jaki sposób na […]