Choroby

Skąd wynika trudność w leczeniu nowotworów głowy i szyi?   Trudności w leczeniu pacjentów z płaskonabłonkowym rakiem głowy i szyi, który stanowi 90% nowotworów głowy i szyi wynikają z kilku […]

Zgodnie z prawem pacjent ma prawo do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną, Jest to zapis ustawy przygotowanej przez rząd, przyjętej przez Parlament, obowiązującej od dziesięciu lat. Standardy leczenia dla […]

Aleksandra Rudnicka, rzeczniczka Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych   Podejmując temat dostępu do nowoczesnych terapii trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę, że podstawą ich zastosowania jest wdrożenie nowoczesnej diagnostyki opartej o badania molekularne, czyli […]

Już od listopada 2018 polscy pacjenci będą mogli skorzystać z pierwszej w Polsce cyfrowej platformy zawierającej bazę aktualnych badań klinicznych. Poprzez prostą w obsłudze stronę www.bmsstudyconnect.com/pl możliwe będzie zarówno wyszukanie […]

Pani Profesor jak przedstawiają się statystyki dotyczące pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca w Polsce ?   W Polsce rozpoznaje się rocznie około 23 tysiące pacjentów z rakiem płuca. Mniej więcej […]

Na temat wyzwań dotyczących efektywnego leczenia pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi w ujęciu dostępu do nowoczesnych terapii w Polsce i potrzebie powstania Ośrodków, specjalizujących się w diagnostyce i leczeniu raka […]