Świadomy pacjent

Ryzyko pojawienia się astmy wzrasta 8-krotnie u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa. Wyniki badań epidemiologicznych, patofizjologicznych oraz obserwacje kliniczne wskazują na istotny związek między astmą a nieżytem nosa: schorzenia te […]

Prof. Paweł Śliwiński, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc; Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Jak przedstawiają się statystyki dotyczące zachorowań na POChP w Polsce?   Na podstawie wyników cząstkowych […]

  Konstytucja   Rzeczypospolitej   Polskiej   w  art. 68 zapewnia, że: 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a w pkt 2. tegoż artykułu mówi, że obywatelom niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne […]

O recepcie na zdrowe serce, swojej pasji do biegania oraz niewydolności serca, będącej wyzwaniem zarówno medycznym, społecznym, jak i gospodarczym, rozmawiamy z prof. dr. hab. n. med. Piotrem Ponikowskim, prezesem […]

Prawidłowa kontrola ciśnienia to nieodłączny element leczenia pacjentów z migotaniem przedsionków. Dlaczego pomiar jest tak istotny i w jaki sposób może okazać się pomocny w diagnostyce migotania przedsionków? Temat przybliża […]

Nie od dziś wiadomo że, aby nasz organizm funkcjonował w pełni prawidłowo kluczowe jest zaopatrzenie go w niezbędne składniki budulcowe, energetyczne oraz witaminy i mikroelementy. jest to  szczególnie ważne dla kobiet planujących ciążę, […]