Działajmy razem

 

 

Beata Ambroziewicz Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów, lider koalicji Serce dla Kardiologii

 

 

 

 

Agnieszka Wołczenko Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów
ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce

 

 

 

Na czym ma polegać „Dekalog dla Kardiologii”?
Koalicja Serce dla Kardiologii jako jeden z kluczowych celów stawia sobie edukację pacjentów i ich bliskich na temat tego, jak żyć z chorobą, aby jakość tego życia była jak najwyższa, pacjenci pozostawali aktywni zawodowo i społecznie, samodzielni, prowadzili zdrowy styl życia oraz przestrzegali zaleceń terapeutycznych. Bardzo ważne jest też
uświadomienie, że choroby serca i naczyń, to schorzenia przewlekłe, które wymagają stałego leczenia, monitorowania objawów i poziomu parametrów takich jak poziom cholesterolu, glukozy we krwi czy ciśnienia tętniczego.
Dlatego niezwykle istotne jest, aby pacjent był zmotywowany od samego początku i miał wsparcie w samodzielnym monitorowaniu swojego stanu zdrowia oraz zmianie codziennych nawyków w zakresie diety czy aktywności
fizycznej. Wszystkie te kwestie poruszamy podczas warsztatów i spotkań edukacyjnych organizowanych w różnych regionach Polski, przy wsparciu klinicystów, trenerów zdrowia, dietetyków i psychologów.

Jakie nowe wyzwania czekają na Koalicję Serce dla Kardiologii w nowym roku?

Stale wzrastająca zachorowalność i śmiertelność na choroby kardiologiczne są wyzwaniem dla całego społeczeństwa, organów państwa, systemu ochrony zdrowia, ekspertów i nas przedstawicieli organizacji pacjenckich, którym zależy, aby jakość życia i standard opieki nad chorymi w Polsce cały czas się poprawiała. W związku z nadchodzącym Światowym Dniem Serca zmapowaliśmy kluczowe obszary wymagające zmian, które będziemy wspierać, jako koalicja. Potrzeba działań wielokierunkowych o charakterze kompleksowym, aby spadek zachorowań i zgonów o min. 30% był realnie możliwy. Najwyższy czas na wprowadzenie stałej edukacji zdrowotnej w szkołach oraz realizacji ciągłej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej finansowanej z publicznych środków, przy współpracy z organizacjami pacjenckimi i towarzystwami naukowymi. Poprawa dostępu do innowacyjnego leczenia (technologie
lekowe i nielekowe) oraz poszerzenie grupy chorych korzystającej z opcji już refundowanych.
Ponadto kontynuacja wdrażania modeli opieki koordynowanej w niewydolności serca i cukrzycy, powrót do idei utworzenia Narodowego Programu Zdrowe Serce. Niezbędne jest również stworzenie ścieżki szybkiego dostępu do konsultacji kardiologicznych osobom chorym przewlekle z pogorszeniem stanu zdrowia lub w przypadku
nieskuteczności terapii. Kluczowe jest także zwiększenie roli prewencyjnej medycyny pracy (badań okresowych).

Świadomość społeczeństwa polskiego w temacie chorób układu sercowo naczyniowego jest wciąż niska. W jaki sposób Koalicja Serce dla Kardiologii stara się zmienić tą sytuację ?

Organizujemy spotkania dla chorych, które są doskonałą platformą wymiany doświadczeń w zakresie radzenia sobie z chorobą. Angażujemy do tego wybitnych specjalistów kardiologii, ale również rozmawiamy z poziomu pacjenta, wspólnie szukamy rozwiązań, które ułatwią chorym codzienne funkcjonowanie. Oprócz tego bierzemy udział w konferencjach, aktywnie uczestniczymy m.in. w I Forum Serce Pacjenta, bierzemy też udział w posiedzeniach komisji i zespołów parlamentarnych, aby i w ten sposób pokazywać punkt widzenia pacjenta i jego potrzeby.

Dlaczego zależy Państwu na powrocie do idei Narodowego Programu Zdrowe Serce?

Jako przedstawiciele pacjentów wspieramy ideę utworzenia Narodowego Programu, który w jednym dokumencie wskaże najważniejsze wyzwania i działania jakie należy podejmować, aby skutecznie walczyć z epidemią chorób układu krążenia i pozwoli na koordynację różnych programów, które już istnieją w kardiologii lub powstają.
Między innymi w zakresie prewencji oraz rozwiązań organizacyjnych takich jak pilotaże opieki koordynowanej. Będzie to wyraz uznania tej dziedziny za priorytetowy obszar w ochronie zdrowia, ale także sygnał dla nas wszystkich, społeczeństwa, że walka z plagą chorób serca i naczyń leży w naszym wspólnym interesie, a zdrowie
publiczne jest dobrem narodowym.