Innowacje i postęp w kardiologii

Na temat innowacji i ich roli w medycynie, związanych z wprowadzaniem nowych metod diagnostyki i leczenia wypowiada się Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło.

Innowacje są nierozłącznie związane w medycynie z wprowadzaniem nowych metod rozpoznawania i leczenia. Ostatnie lata w kardiologii to wprowadzenie nowoczesnych terapii oraz udoskonalanie i wdrażanie nowych technik leczenia wad serca i choroby niedokrwiennej serca. Wszystko, co robimy zmierza do zmniejszenia działań inwazyjnych zarówno w rozpoznawaniu jak i przede wszystkim leczeniu chorób serca.

Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło Dziekan Wydziału Nauk Medycznych PAN, Konsultant w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

 

INNOWACJE DLA SERCA

Wprowadzenie nowego leku wymaga wielu lat badań i generuje duże koszty. Warto zwrócić uwagę, że w ostatnich latach wprowadzono nowe doustne leki przeciwzakrzepowe tak potrzebne w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, przewlekłej chorobie niedokrwiennej serca, migotania przedsionków, zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Te doustne leki przeciwzakrzepowe i antagoniści witaminy K to nie modyfikacja istniejących leków, ale fundamentalnie nowe preparaty, których wprowadzenie do leczenia chorób układu sercowo naczyniowego jest działaniem innowacyjnym. Nowością jest również wprowadzenie terapii hypolipemizującej przy zastosowaniu Inhibitorów PCSK 9 (proprotein convertase subtilisin/kexin 9). Jest to białko, które odgrywa ważną rolę w metabolizmie funkcji cholesterolu LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości), której wartość w chorobie niedokrwiennej serca powinna być zredukowana do wartości <70 mg/dl. Ta nowa terapia przy zastosowaniu przeciwciał monoklonalnych może mieć bardzo duże znaczenie w leczeniu rodzinnej hipercholesterolemii.

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA

Trudno jest dziś wyobrazić sobie współczesną diagnostykę kardiologiczną bez tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Tomografia komputerowa tętnic wieńcowych to już nie tylko metoda oceny anatomicznej. To także wykorzystanie aplikacji komputerowych opartych na modelu matematycznym, a pozwalających na uzyskanie z obrazu radiologicznego danych dotyczących czynnościowej oceny istotności zwężenia. Pozwala to zmniejszyć liczbę pacjentów kierowanych do badań inwazyjnych i lepiej zaplanować przezskórne interwencje wieńcowe. Kolejny etap to ocena samej blaszki miażdżycowej i pokazanie anatomicznych cech blaszki, których obecność powoduje, że jest ona podatna na pęknięcie i spowodowanie ostrego zespołu wieńcowego. To będzie prawdziwy przełom w kardiologii.

PRZEŁOMOWE LECZENIE INTERWENCYJNE

W leczeniu interwencyjnym choroby niedokrwiennej serca olbrzymią rolę odgrywają stenty implantowane do zwężonej lub niedrożnej tętnicy wieńcowej w czasie zabiegu angioplastyki. Nowoczesne leczenie przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe zmniejsza możliwość występowania wczesnej lub późnej zakrzepicy w stencie. Wprowadzenie w ostatnich latach stentów bioabsorbowalnych, które po uwolnieniu leku antyproliferacyjnego stopniowo ulegają absorbcji, co powoduje, że tętnica wieńcowa w pełni odzyskuje swoją reaktywność na bodźce chemiczne, a brak znanego ze stentów w klasycznych metalowego rusztowania zwiększa bezpieczeństwo pacjenta i skraca czas leczenia przeciwpłytkowego. Przełomem w technologiach medycznych są również bezprzewodowe rozruszniki serca i podskórne defibrylatory. Co ważne podkreślenia, następuje stały rozwój technik ablacyjnych w leczeniu zaburzeń rytmu serca.

Największym przełomem na przestrzeni ostatnich lat w walce z chorobami układu sercowo – naczyniowego jest szerokie stosowanie kardiologii interwencyjnej w strukturalnych chorobach serca. Przeznaczyniowe wszczepianie zastawki aortalnej i płucnej, leczenie czynnościowej niedomykalności mitralnej, rozpoczęcie zabiegów na zastawce trójdzielnej, nieoperacyjne leczenie wad wrodzonych serca oparte na tzw. technice balonowej, zamykanie nieprawidłowych połączeń wewnątrz i zewnątrz sercowych, obejmują coraz szerszy zakres. Coraz częściej stosuje się nieoperacyjne implantowanie zastawek serca u chorych, u których wcześniej wszczepiono operacyjnie zastawki biologiczne. Kardiologia i kardiochirurgia jutra zmierzają do zmniejszenia inwazyjnych form terapii. Przełomowe technologie w kardiologii to również coraz szersze stosowanie  w niewydolności serca metod wspomagania krążenia przy użyciu pomp pulsacyjnych czy też pomp o przepływie ciągłym, z możliwością czasowej pulsacji lub bez niej. Jest to pomost do przeszczepu serca lub w niektórych przypadkach terapia definitywna.

 

TELE MEDYCYNA W KARDIOLOGII

Czy doceniamy w kraju możliwości, jakie daje telemedycyna? Z przyjemnością przyjmuję opracowanie Komitetu Nauk Klinicznych PAN dotyczące wykorzystania zaawansowanych technologii transmisyjnych dla celów profilaktyki, rozpoznawania i leczenia. W kardiologii konieczne jest wdrożenie procedur telemedycznych do codziennej praktyki klinicznej. Skutkuje to zmniejszeniem liczby hospitalizacji, zmniejszeniem kosztów i poprawia skuteczność leczenia.