Innowacyjność w medycynie

Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk  – rektor Warszawskiego Uniwersytetu medycznego – przybliża temat innowacji, jako synonimu nowoczesnego Państwa i znaczenia innowacyjności w medycynie.

Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk  – rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

O rozwoju w poszczególnych dyscyplinach nauki decydują wynalazki. Gdyby nie wielkie odkrycia naukowe dzisiaj świat wyglądałby zupełnie inaczej. Spróbujmy wyobrazić sobie rzeczywistość bez wynalazków i osiągnięć uhonorowanych Nagrodą Nobla. Wymienię kilka wydarzeń z początku XX wieku, które zmieniły medycynę: wynalezienie szczepionki przeciw błonicy, która ocaliła życie wielu ludziom, odkrycie promieni X, zastosowanie radu wydzielonego przez Marię Skłodowską-Curie i wykorzystanie go do leczenia choroby nowotworowej, czy skonstruowanie aparatury do badań elektrokardiograficznych. Bez tych osiągnięć współczesny lekarz nie potrafiłby pracować.

innowacja u podstaw

Motorem postępu w każdej dziedzinie  jest ciekawość, chęć zrozumienia otaczają cego świata. To także punkt wyjścia innowacyjności, której podstawę stanowią badania. Ciągłe doskonalenie siebie, swojej wiedzy, obowiązek kształcenia się, rozwijania medycyny i przekazywania światu medyczne mu osiągnięć są wpisane w zawód lekarza. Naukowcy dążą do tego, żeby wyniki ich prac znalazły zastosowanie w praktyce. Dobrym przykładem może być branża farmaceutyczna, w której przedsiębiorstwa są zainteresowane wdrażaniem nowych rozwiązań, podejmują działania, żeby nowe leki poszerzały dostępność terapii, pomagały ratować życie pacjentów i przynosiły dochód. Współczesna medycyna przełamuje wiele barier, które dotychczas wydawały się nieprzekraczalne. Przyjrzymy się przykładom, takim jak np. stworzenie sztucznego ucha za pomocą drukarki 3D, czy wyhodowanie w laboratorium trójwymiarowego fragmentu ludzkiej wątroby. To przełomowe wynalazki, które rewolucjonizują medycynę XXI wieku.

 

PRZEŁOMOWE TECHNOLOGIE

Jeżeli chcemy żyć długo i w dobrym zdrowiu, to musimy mieć między innymi dostęp do skutecznej i innowacyjnej medycyny, która potrafi sprostać wciąż nowym wyzwaniom cywilizacyjnym. Opracowanie przełomowych rozwiązań medycznych opiera się na poszukiwaniu nowych molekuł i tworzeniu nowoczesnych technologii. W naukach medycznych nieodłączną cechą rozwoju i każdego odkrycia jest interdyscyplinarność. Obecnie nauki biomedyczne stoją przed nowymi wyzwaniami. Starzenie się populacji, choroby cywilizacyjne wywołane zmianami w środowisku człowieka, to problemy, z którymi musimy się zmierzyć. Niezbędny jest dalszy rozwój metod obrazowania i nowe materiały biomedyczne. Musimy umieć w przyszłości zajrzeć do pojedynczej komórki, a do tego konieczne są jeszcze bardziej udoskonalone metody obrazowania .Medycyna molekularna pozwala już na opracowanie nowych leków na podstawie badań genetycznych. To początki medycyny spersonalizowanej.

Terapie celowane przeżywają nieprawdopodobne tempo rozwoju w onkologii. Co roku powstają nowe leki, wyspecjalizowane w walce z określonego rodzaju nowotworami. Znajomość budowy komórek różnych typów nowotworów stwarza możliwość konstruowania leków dopasowanych do nich jak klucz do zamka. Interesującym przykładem terapii celowanych jest zastosowanie przeciwciał monoklonalnych.

W stomatologii przyszłością jest nanotechnologia, która pozwoli zwiększyć trwałość i skuteczność leczenia. Innowacyjne techniki zmieniły również obraz współczesnej kardiologii. Za pomocą nieinwazyjnej tomografii komputerowej czy nieinwazyjnej koronarografii uzyskujemy dane, które pozwalają uprościć i skrócić diagnostykę. Wykonanie skutecznej operacji kardiologicznej bez otwierania klatki piersiowej wydawało się kiedyś mrzonką.

 

NOWOCZESNE TECHNIKI W MEDYCYNIE

Technika operacji z minimalnego dostępu daje dziś szansę szerszej grupie pacjentów i minimalizuje komplikacje związane z tradycyjnym zabiegiem kardiochirurgicznym. Nowoczesna technika wkroczyła również do ortopedii. Stosowane do niedawna metody zastąpiły: materiały kościozastępcze, materiały biowchłanialne, ruchome stawy z mikroprocesorami, techniki 3D. Rozwój robotyki pozwala na przeprowadzenie zabiegu z najwyższą dokładnością.

Do innowacji w medycynie można zaliczyć także symulacje, które pozwalają szkolić studentów i lekarzy. Dzięki symulacjom operacji można opanować umiejętności ratujące życie bez narażania pacjentów.

W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym powstaje nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych, które będzie służyło dydaktyce i prowadzeniu badań naukowych. Innowacje są synonimem nowoczesnego państwa, stanowią koło zamachowe rozwoju gospodarki. Kraje, które poradzą sobie z rozwojem innowacyjności, będą się bogaciły, a standard życia ich obywateli będzie wzrastał. Wszyscy chcemy, żeby polska medycyna była aktywnym uczestnikiem rozwoju innowacyjności.