Koszty leczenia powikłań

dr Jerzy Gryglewicz Ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała cukrzycę za epidemię XXI wieku z powodu gwałtownego wzrostu zachorowalności na tę jednostkę chorobową . Według danych Światowej Federacji Cukrzycy (ang. International Diabetes Federation, IDF) w  1985 roku liczba chorych na cukrzycą wyniosła 30 milionów ludzi natomiast w  2016 roku liczba chorych ponad 382 miliony. Przewiduje się, że w  2030 roku liczba chorych przekroczy ponad 552 milionów na całym świecie.

W Polsce Ministerstwo Zdrowia opracowało w 2018 roku Mapę Potrzeb Zdrowotnych w zakresie cukrzycy. Oszacowano w niej, że liczba chorych na cukrzycę w  Polsce wynosi 2, 9 miliona osób oznacza to, że 7,6% populacji choruję na tę jędnostkę . Co roku wykrywanych jest 265,5 tys. nowych przypadków cukrzycy w Polsce.

W podsumowaniu i we wnioskach do map konieczne jest podjęcie działań mających na celu wsparcie profilaktyki oraz edukacji pacjentów z cukrzycą w celu zapobiegania powstawania powikłań i  konieczności hospitalizacji. Należy także zwiększyć rolę opieki ambulatoryjnej w  leczeniu i  diagnostyce cukrzycy, celem odciążenia oddziałów szpitalnych oraz poprawić współpracę POZ z lekarzem specjalistą w opiece nad pacjentem. Niezbędne jest także podjęcie działań prowadzących do poprawy świadomości społecznej i medycznej w zakresie objawów cukrzycy u dzieci, celem zmniejszenia liczby ostrych powikłań.

W dniu 28 lutego 2018 r. Minister Zdrowia podpisał Rozporządzenie w sprawie priorytetów zdrowotnych, w którym wymieniono 10 priorytetów zdrowotnych państwa, w tym na pierwszym miejscu ,,Zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu: chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca, niewydolności serca i  udarów mózgu, nowotworów złośliwych, przewlekłych chorób układu oddechowego oraz cukrzycy”.

Potwierdza to fakt, że cukrzyca stała się jednym z  głównych problemów zdrowotnych w Polsce. Cukrzyca stanowi także istotny problem związany z kosztami społecznymi według raportu Uczelni Łazarskiego ,, Cukrzyca analiza kosztów ekonomicznych i społecznych”. Wydatki Zakładu ubezpieczeń społecznych z  tytułu zwolnień lekarskich spowodowanych krótkotrwałą niezdolności do pracy wyniosły w 2012 roku 428 mln zł a z tytułu rent 367 mln zł.