Mamy powód do dumy

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
Kardiochirurg, transplantolog Dyrektor Naczelny
SCCS Zabrze, Kierownik Katedry i Oddziału
Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii,
Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularej SUM,
Prezydent EACTS 2016 – 2017

O dużej aktywności polskiego środowiska kardiochirurgicznego świadczy fakt, że w roku 2018 według danych Ogólnopolskiego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych KROK w Polsce wykonano ogółem w 38 oddziałach kardiochirurgii, 25 810 operacji serca, znacząco poprawiając dostępność chorych do kardiochirurgicznego leczenia. W tej liczbie było 6000 operacji serca z powodu nabytych wad zastawkowych, oraz 10 954 operacje serca z powodu choroby niedokrwiennej serca i jej powikłań, oraz 2408 operacji wad wrodzonych serca u dzieci i dorosłych. Zasługuje na podkreślenie fakt, że wykonano w 2018 r. 2085 tak zwanych operacji skojarzonych u chorych wymagających jednoczesnej operacji wady zastawkowej serca i operacji pomostowania aortalno – wieńcowego. Jest to rosnąca trudna grupa chorych, dla których leczenie kardiochirurgiczne jest postępowaniem z wyboru. Szczególnym powodem do dumy i satysfakcji polskiego środowiska kardiochirurgicznego jest fakt wykonania w roku 2018, 1774 operacji tętniaków aorty, w tym u sporej grupy chorych ze wskazań pilnych i życiowych z powodu rozwarstwień tętniaków aorty lub nawet ich pęknięcia wymagającego natychmiastowej operacji. Trzeba wyraźnie podkreślić, że wśród rosnącej liczby chorych z zagrażającym życiu tętniakiem aorty, jest spora grupa chorych, zwłaszcza mężczyzn z nieleczonym nadciśnieniem tętniczym. Fakt, że dzięki kardiochirurgom, chirurgom naczyniowym i endowaskularnym, większość z nich udaje się uratować, dobrze świadczy o postępie w polskiej medycynie sercowo – naczyniowej i współpracy zespołów leczących w zakresie wczesnej diagnostyki i terapii tętniaków aorty. Kolejnym powodem do dumy i satysfakcji polskich kardiochirurgów i kardiologów jest fakt, że w roku 2018 u 479 chorych wykonano operacje serca z jednoczesną operacją antyarytmiczną, w tym także
technikami hybrydowymi, wspomagając działanie elektrofizjologów i znacząco poprawiając wczesne i odległe wyniki leczenia. Postęp jaki obserwujemy w kardiochirurgicznym leczeniu nabytych wad zastawkowych w Polsce to rezultat dobrej współpracy kardiochirurgów ze środowiskiem kardiologów i lekarzy rodzinnych, w zakresie diagnostyki kardiologicznej, obrazowej, a także wprowadzania nowych metod chirurgicznego leczenia z rosnącą troską o rozwój zabiegów oszczędzających zastawkę tam gdzie tylko jest możliwe, zarówno technikami klasycznymi jak i małoinwazyjnymi. Wobec chorych starszych, trudnych, z grupy bardzo wysokiego ryzyka, coraz częściej z powodzeniem polscy kardiochirurdzy i kardiolodzy sięgają po alternatywne sposoby leczenia, z wykorzystaniem
nowych, dostępnych w Polsce technologii, takich jak zabiegi przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej
TAVI czy wykorzystanie techniki MITRACLIP u chorych z objawową niedokrwienną niedomykalnością
mitralną, zdyskwalifikowanych do leczenia kardiochirurgicznego ze względu na wysokie ryzyko.

Jesteśmy przekonani, że dzięki dobrej i bliskiej współpracy kardiologiczno – kardiochirurgicznej i wsparciu anestezjologów, polska kardiochirurgia w bardzo znaczący sposób przyczynia się do ratowania chorych ze schorzeniami serca i poprawy jakości ich życia.