Ogólnopolska kampania edukacyjna „Cukrzyca. Szanse i wyzwania”

 Kampania edukacyjna wydawnictwa The Point – „Cukrzyca. Szanse i wyzwania” to projekt skierowany do diabetyków. Celem kampanii jest przybliżenie pacjentom szans, pojawiających się przed współczesną diabetologią, ale również zaprezentowanie społeczeństwu problemów, z jakimi borykają się chorzy na cukrzycę.

W Polsce około 3. milionów osób boryka się z cukrzycą. O chorobie, życiu Diabetyków oraz możliwościach terapeutycznych opowiedział prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki – Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego – s.2.

Zespół stopy cukrzycowej to jedno z powikłań cukrzycy. O tym, jak mu zapobiec i w jaki sposób prawidłowo dbać o stopy, przeczytacie Państwo w artykule Polskiego Towarzystwa Podologicznego, na stronie 3.

Czy cukrzyca jest chorobą, na którą można spojrzeć perspektywicznie? Jakie znaczenie dla pacjenta ma indywidualizacja leczenia? Na te pytania odpowiedziała prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu – s.4.

Jak wygląda życie Diabetyka? O codziennych wyzwaniach, związanych z chorobą, a także o aktywnym życiu z cukrzycą opowiedział na łamach kampanii Przemek, pacjent diabetologiczny – s.5.

Wahania cukru to coraz powszechniejszy problem Polaków, ale także sygnał, że w naszym organizmie dzieje się coś złego. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Anna Śliwińska – opowiedziała
o słodkim nałogu XXI wieku – cukrze – a także jego wpływie na nasze zdrowie – s.6.

Edukacja diabetologiczna to niezbędny element leczenia cukrzycy. O jej roli opowiedziała Alicja Szewczyk – Przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii a Lilla Welzel – Edukator diabetologiczny Diabdis – podkreśliła rolę samokontroli Diabetyka i jej wpływ na sukces terapeutyczny. Równie istotnym czynnikiem, w leczeniu cukrzycy, są emocje – o nastawieniu pacjenta oraz jego wpływie na sukces terapeutyczny wypowiedział się Mariusz Masiarek – Przewodniczący Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą – s.7.

Jaki jest społeczny obraz cukrzycy? O wiedzy Polaków, na temat tej coraz częściej występującej choroby metabolicznej, opowiedziała Patrycja Rzucidło-Zając z Koalicji Na Rzecz Walki z Cukrzycą.
Na temat zespołu stopy cukrzycowej, z punktu widzenia podologicznego, wypowiedziała się Aneta Kowalczyk – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Podologicznego, natomiast o tym powikłaniu,
w kontekście statystyk, napisała w artykule Agnieszka Sztyler-Turovsky – Wydawca Medonet – s .8.

 

Więcej informacji przeczytasz na:

http://thepoint.com.pl/wp-content/uploads/2018/04/linkowania_lekka_wersja.pdf

 

Autor: Karolina Nowak