Opieka nad czworonożnym seniorem

O psiej i kociej starości oraz o tym, jak istotną rolę w ujęciu zdrowia czworonożnych seniorów odgrywają wyedukowani opiekunowie opowiada

lek. wet. Jacek Szulc Prezes Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, Przewodniczący Sekcji Chirurgii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt

 

Geriatria, jest gałęzią medycyny zajmującej się problemami zdrowotnymi, charakterystycznymi dla starszych zwierząt. Starzenie jest procesem biologicznym, przebiegającym z postępującymi, nieodwracalnymi zmianami. Istnieje wiele teorii starzenia się, najważniejszym zagadnieniem w tym procesie jest opieka nad starszymi zwierzętami z uwzględnieniem specyficznych potrzeb, niekiedy bardzo różnych, charakterystycznych dla odrębnych
gatunków psów i kotów. Zwierzęta, podobnie jak ludzie powinny być objęte programem zdrowotnym, uwzględniającym w swym zakresie specyficzne choroby wieku starczego, potrzeby pokarmowe zupełnie inne w porównaniu z młodymi i dorosłymi psami i kotami, profilaktykę oraz wykonywanie rutynowych badań
kontrolnych. Dziś wcale nie rzadko, można spotkać się w naszych gabinetach z kotami w wieku około 20 lat, czy 15-17
letnimi psami. Co zrobić zatem, aby nasze zwierzęta żyły dłużej?

Profilaktyka przede wszystkim

Już od pierwszych wizyt w gabinecie weterynaryjnym konieczna jest współpraca pomiędzy lekarzem weterynarii a opiekunem zwierzęcia. W tym już czasie powinien być przedstawiony opiekunom szczenięcia lub kocięcia zintegrowany program opieki zdrowotnej, obejmujący wszystkie etapy życia. To jak będzie przebiegało życie naszych
pupili do momentu rozpoczęcia wieku starzenia się, wpływać będzie na długość ich życia. Większość praktyk weterynaryjnych posiada specjalny program opieki zdrowotnej nad psim i kocim seniorem. Opieka nad seniorem rozpoczyna się w wieku 7 lat. Obejmuje przeprowadzanie przeglądowych badań diagnostycznych dwa razy do roku.
Jest to o tyle istotne, że wiele chorób dzięki tym badaniom, można wykryć w fazie wstępnej i skutecznie im przeciwdziałać lub nawet wyleczyć. Późniejsza diagnoza oznacza trudniejsze leczenie lub nawet w pełni uniemożliwia wyleczenie zwierzęcia.

Optymalna dieta

Wiedza o wymaganiach pokarmowych i postępowaniu dietetycznym dla danego pacjenta jest kolejnym elementem ważnym w opiece senioralnej. Niezmiernie ważne dla długości życia naszych pupili jest dostosowanie do ich wieku, aktywności, stanu fizjologicznego czy przebiegających chorób, karmy o odpowiedniej zawartości składników
pokarmowych. Bardzo istotne są również zasady żywienia. Ze względu na duże zmiany następujące wraz z wiekiem, zasady żywienia starszych psów z ich problemami powinny być opracowywane indywidualnie
przez lekarzy weterynarii. Należy uwzględnić rasy, masy ciała, kondycję, choroby, tendencję
do tycia czy utratę masy ciała. Lekarz weterynarii posiada wiedzę, kwalifikacje i odpowiednie narzędzia do ustalenia odpowiedniej diety dla starszego zwierzęcia.

Starzejące się zmysły

Ważnym czynnikiem, na który również należy zwrócić uwagę w procesie starzenia się psów i kotów to osłabienie funkcji poznawczych. Niemal każdy z opiekunów spotkał się z zaburzeniami behawioralnymi swoich starszych pupili. Mogą to być zaburzenia orientacji, strach i lęk nieuzasadniony racjonalną przyczyną, pogorszeniem zdolności w rozpoznawaniu ludzi, miejsc i przedmiotów, utrata zachowania czystości w domu czy nadmierna wokalizacja. Lekarze weterynarii są również w tej kwestii przygotowani, aby w sposób kompetentny pomóc w przypadku pojawienia się takich objawów.

Zaplanowana opieka

Do opieki nad seniorem potrzebna jest strategia, polegająca na edukowaniu opiekunów psów i kotów – od pierwszego spotkania poprzez cały program ochrony zdrowia naszych zwierząt. Udoskonalone metody leczenia, rozwinięta profilaktyka, coraz bardziej zaawansowane techniki zabiegów chirurgicznych, dbałość o żywienie oraz bezwzględnie coraz bardziej wyedukowani opiekunowie małych zwierząt przyczynią się do wzrostu długości życia psów i kotów. Bez współpracy na płaszczyźnie lekarzy i opiekunów nie osiągniemy sukcesu. Znakiem równości musi być zaufanie i edukacja.