Postęp w leczeniu chorych z niewydolnością serca

Dzienny oddział niewydolności serca
TEKST/ Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii, SCCS Zabrze Powołanie przy naszej klinice pierwszego w kraju Dziennego Oddziału Niewydolności Serca wynikało z konieczności objęcia chorych kompleksową opieką w celu zmniejszenia częstości rehospitalizacji i śmiertelności. Nasze doświadczenia obejmujące ponad 3 tysiące pobytów oraz reakcje pacjentów i ich rodzin pozwalają na stwierdzenie, że
to było konieczne. Ta forma opieki (dzienne kilkugodzinne pobyty, w tym dla chorych przed transplantacją) z możliwością korekcji leczenia, edukacji, 24 godzinnego nadzoru telemedycznego stanowi kolejny krok w poprawie opieki nad tą niezwykle trudną grupą chorych.

Rozwój diagnostyki obrazowej
TEKST/ Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski, Kierownik Pracowni Echokardiografii Elektrokardiografii Dorosłych, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM

Niewydolność serca to obecnie najczęściej stawiane rozpoznanie w kardiologicznej izbie przyjęć. Echokardiografia stała się podstawowym narzędziem diagnostycznym wykorzystywanym na co dzień przez kardiologa w warunkach ambulatoryjnych jak i ostrego dyżuru kardiologicznego. Pozwala ona precyzyjnie ustalić przyczynę i stopień zaawansowania niewydolności serca, ocenić obecność niedokrwienia mięśnia sercowego, stopień zaawansowania
wad zastawkowych serca oraz powikłania nadciśnienia tętniczego i migotania przedsionków. Badanie echokardiograficzne ułatwia kwalifikację chorego do określonego typu leczenia zabiegowego: przezcewnikowego,
elektrofizjologicznego lub chirurgicznego. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja terapii chorego z niewydolnością serca.

TEKST/ dr n. med. Karol Miszalski-Jamka, Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii, SCCS Zabrze Rezonans magnetyczny jest jedną z najnowocześniejszych metod obrazowania w kardiologii. Dostarcza często informacji niemożliwych do uzyskania innymi metodami nie narażając pacjenta na szkodliwe promieniowanie
jonizujące. Aż u 6 na 10 pacjentów metoda ta pozwala na zmianę rozpoznania lub leczenia. Jest wykonywany przy podejrzeniu choroby wieńcowej, po zawale serca, przy zaburzeniach rytmu, zapaleniu, chorobach mięśnia sercowego oraz wadach zastawkowych i wrodzonych serca.

Możliwości wykorzystania mechanicznego wspomagania serca u dorosłych
TEKST/ dr hab. Michał Zembala Kierownik Oddziału Kardiochirurgii i Transplantologi SCCS Zabrze
dr Agnieszka Kuczaj Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia,
SCCS Zabrze
dr n. med. Justyna Małyszek-Tumidajewicz III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM – Oddział Chorób Serca i Naczyń
mgr. Izabela Copik Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia, SCCS Zabrze
W grudniu bieżącego roku mija 10 rocznica pierwszego zastosowania pompy implantowalnej w Polsce. Metoda ta daje możliwość ratowania życia pacjentów ze skrajną niewydolnością serca, oporną na inne formy leczenia. Powodzenie tego rodzaju terapii możliwe jest dzięki współpracy interdyscyplinarnego VAD Teamu kardiochirurgów,
kardiologów, anestezjologów, asystentów lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, przygotowanego do prowadzenia opieki od etapu kwalifikacji, przez zabieg implantacji, opiekę w trakcie i po oraz program opieki domowej.

Nowe możliwości telemedycyny dla chorych trudnych, z grupy wysokiego ryzyka
TEKST/ dr hab.n.med. Mateusz Tajstra III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, SCCS Zabrze, SUM
W Polsce rocznie wszczepia się około 15000 ICD/CRT u chorych z niewydolnością serca. Jest to jeden z elementów kompleksowej opieki. Łącznie pozostaje pod opieką zdalnego monitorowania 2000 chorych. Szybka reakcja medyczna poprzez taki model nadzoru nad chorymi z implantowanym ICD/CRT, redukuje śmiertelność i rehospitalizacje co wykazaliśmy w naszych opracowaniach naukowych.

Utlenianie pozaustrojowe (ECMO)
TEKST/ Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, ordynator Oddziału Klinicznego Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SCCS Zabrze
Utlenianie pozaustrojowe (ECMO) jest bardzo zaawansowaną i inwazyjną technologią medyczną, polegającą na czasowym, pozaustrojowym zastąpieniu funkcji płuc, serca lub obu tych narządów równocześnie. Wskazaniem do zastosowania ECMO jest niewydolność oddechowa lub niewydolność krążenia o przebiegu nie dającym szans
przeżycia przy zastosowaniu innych metod leczenia. W ostatnich latach na całym świecie (w tym również w Polsce) obserwowany jest bardzo szybki wzrost liczby wykonywanych procedur ECMO.

Rozwój programu transplantacji serca
TEKST/ Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala Dyrektor Naczelny SCCS Zabrze, Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularej SUM, Prezydent EACTS 2016 – 2017

Prof. dr hab. med. Piotr Przybyłowski Dyrektor ds. Medycznych SCCS Zabrze, Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia, Narodowa Rada Rozwoju Sekcja Ochrona
Zdrowia, Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Michał Wojciech Zakliczyński Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM, Zastępca Koordynatora Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia SCCS Zabrze

dr hab. Michał Zembala Koordynator Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia Transplantologii SCCS Zabrze
dr Agnieszka Kuczaj Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia,
SCCS Zabrze
dr hab. n. med. Paweł Nadziakiewicz Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM, Zastępca
Koordynatora Oddziału Intensywnej Terapii, SCCS Zabrze

Transplantacja serca od lat pozostaje najskuteczniejszą metodą leczenia krańcowej niewydolności serca. O jej znaczeniu świadczy fakt, że według danych ISHLT w 2016 r. na świecie wykonano ogółem 5832 transplantacji
serca. W naszym kraju, za sprawą ambitnych ośrodków transplantacyjnych – liczba przeszczepionych chorych stale
wzrasta, w zeszłym roku wykonano łącznie 145 transplantacji serca i 43 transplantacje płuc. Nowością w naszym kraju, były udane retransplantacje serca. Rozwój programu transplantacji narządów w Polsce jest możliwy dzięki dobrej współpracy ze środowiskiem anestezjologów i ich wysiłkiem w opiece nad dawcą z rozpoznaniem śmierci
mózgu. Program TAK dla transplantacji zyskuje rządowe i społeczne poparcie oraz potrzebny priorytet. Profesjonalizm i dobra organizacja POLTRANSPLANTU w Polsce pomaga uratować rosnącą liczbę chorych
z nieodwracalnym uszkodzeniem narządów.