Warszawa dla Seniora

W 2013 r. m.st. Warszawa dostrzegając zmiany demograficzne i wzrost liczby mieszkańców w wieku emerytalnym (w stolicy mieszka 480 tys. osób 60+),opracowała i realizuje program „Warszawa przyjazna seniorom”.

Celem jego jest poprawa jakości życia seniorów poprzez rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego, wzmocnienia ich pozycji na rynku pracy (powstało Senioralne Biuro Karier), a także, jak najdłuższe utrzymanie ich sprawności i samodzielności.

Podjęto szereg działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej (nieodpłatne szczepienia przeciwko grypie (dla 60 tys. osób), program promocji zdrowia „Aktywny Senior”, kombatanci mają do dyspozycji poradnię zdrowia).

Osoby w wieku emerytalnym mogą skorzystać z bogatej oferty z zakresu edukacji i kultury. Warszawa wspiera działalność 21 Uniwersytetów III Wieku, dofinansowuje spacery i spotkania varsavianistyczne, kursy komputerowe, wspiera punkty cyfrowego wsparcia seniora.

Warszawa oferuje także w ramach programu „Senior starszy sprawniejszy” bezpłatne zajęcia sportowe. Powołano Centrum Usług Społecznych Społeczna Warszawa, które koordynuje świadczenie usług opiekuńczych. Z myślą o seniorach powstało Centrum Aktywności Międzypokoleniowej (CAM) pełniące funkcję miejsca integracji seniorów i innych grup pokoleniowych, a także wymiany doświadczeń. Z myślą o powstańcach warszawskich powstała placówka wsparcia dziennego. W 2018r. powstańcy otrzymują od miasta nagrodę pieniężną, mogą także skorzystać z bezpłatnych przejazdów taksówkami.

Miasto systematycznie likwiduje bariery architektoniczne i dba o dostępność przestrzeni publicznej (za co w 2019r. otrzymała Access City Award). Od 2007 r. sukcesywnie wymieniany jest tabor komunikacji miejskiej na niskopodłogowe auto-busy i tramwaje. W Warszawie funkcjonuje ciało doradczo-społeczne Warszawska Rada Seniorów, Rady Seniorów działają także w 18 dzielnicach. Od 2017 r. organizowany jest konkurs „Miejsce przyjazne seniorom”.