Warszawa Przyjazna Seniorom

Co roku, w Warszawie, liczba ludności w wieku 60+ zwiększa się systematycznie. W roku 2013 liczba ta wynosiła 441,441 osób, w roku 2016 już 472,680.

W odpowiedzi na te tendencje Urząd Miasta Realizuje program: „Warszawa Przyjazna Seniorom”. Ma on na celu poprawę jakości życia ludzi starszych, poprzez rozszerzanie oferty spędzania wolnego czasu, wzmocnienie pozycji seniorów na rynku pracy oraz jak najdłuższego utrzymania ich samodzielności w miejscu zamieszkania. W ramach programu działa wiele projektów, dopasowanych do różnych potrzeb jego beneficjentów. Miasto wspomaga Uniwersytety Trzeciego Wieku, prowadzi domy dziennego pobytu, domy pomocy społecznej, dla najbardziej potrzebujących zapewnia usługi opiekuńcze. W ramach programu współpracuje z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz seniorów, realizującymi projekty, aktywizujące osoby starsze, rozwijające działania międzypokoleniowe. Dla osób trudno poruszających się i potrzebujących wsparcia adresowany jest projekt „Z@OPIEKOWANI”. W jego ramach wprowadzony został pilotażowo, pod koniec ubiegłego roku, system teleopieki, wykorzystujący nowe technologie do monitorowania sytuacji, zagrażających życiu seniorów, takich jak np: upadek, podwyższone ciśnienie krwi i tętna. Wkrótce ruszy projekt dla osób bardziej mobilnych „Samodzielny w domu, samodzielny w środowisku”, który zakłada system „mieszkań wspomaganych”, tak by przy wsparciu specjalistów móc jak najdłużej utrzymać ich niezależność. Projektami wspierającymi edukację są m.in. cieszące się wielkim powodzeniem projekty „Warszawski e-senior” oraz „Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora”, gdzie można nauczyć się pisania i edytowania tekstów, wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania z poczty elektronicznej, co pozwala sprawnie funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie.

Dużym wydarzeniem są zawsze „Warszawskie Dni Seniora”, które odbywają się cyklicznie na przełomie września i października. To szereg różnego rodzaju bezpłatnych wydarzeń: warsztatów, spotkań, wystaw i imprez, poświęconych kulturze, turystyce, zdrowiu, edukacji i nowym technologiom, odbywających się w kilkudziesięciu miejscach Stolicy. Pozwalają one skorzystać z ciekawych propozycji, oferowanych przez różnego rodzaju instytucje, organizacje czy firmy, a także nawiązywać bliskie, serdeczne relacje z innymi osobami.

Więcej informacji na stronie:
http://senioralna.um.warszawa.pl/