Choroby

Cukier jest jednym z uzależnień XXI wieku, nad którym ludzie coraz częściej nie potrafią zapanować. Wbrew znanemu sloganowi cukier wcale nie krzepi, a może mieć zgubne skutki dla naszego zdrowia […]

  Czy edukacja diabetologiczna funkcjonuje w Polsce w praktyce ? Cukrzyca to schorzenie, które wymaga od pacjenta nie tylko regularnych konsultacji z zespołem terapeutycznym, lecz także prowadzenia systematycznej samokontroli. Pacjenci […]

Według badania EuroTrak 2016 Polska znalazła się na 1. miejscu pośród krajów „niedosłyszących” w Europie. Z tym problemem boryka się aż 6 milionów Polaków[1]! Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że co […]

Stomia to nic strasznego, trzeba się z nią nauczyć żyć, a wręcz zaprzyjaźnić. Pani Doktor, czym jest stomia i ilu pacjentów w Polsce z nią żyje? lek. med. Magdalena Derejska: […]

  Od wielu lat zakażenie wirusem HIV jest problemem ogólnoświatowym, a statystyki Światowej Organizacji Zdrowia wcale nie są optymistyczne. Narzuca się wówczas pytanie: Ile przypadków jeszcze nie rozpoznano? Osoby zakażone, […]

O szansach i wyzwaniach polskiej Psychiatrii, obecnym stanie opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi i perspektywie zmian na najbliższe lata rozmawiamy z prof. Agatą Szulc oraz z prof. Marcinem Wojnarem. […]