Choroby

Dlaczego była potrzeba powstania dodatków do ubezpieczenia, i w jaki sposób Nationale-Nederlanden kształci świadomość społeczeństwa wokół odpowiedniej profilaktyki jako przeciwdziałanie chorobom układu sercowo – naczyniowego? Choroby układu krążenia są od […]

Sylwia Stachura, dziennikarka, wydawca serwisu Medonet.pl Kobiety częściej niż mężczyźni chorują na serce i z tego powodu umierają – tak wynika ze statystyk Głównego Urzędu Statystycznego. Codziennie z tego powodu […]

Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Choroby układu sercowo-naczyniowego to współcześnie prawdziwa […]

Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Pomnika – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie Specyfiką polskiej kardiochirurgii dziecięcej jest leczenie wszystkich dzieci i noworodków z najbardziej […]

Prof. dr. hab. med. Krzysztof J. Filipiak Kardiolog, internista, hipertensjolog i farmakolog kliniczny, profesor zwyczajny w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Panie […]

  Prof. dr hab. med. Piotr Jankowski Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2017-2019         Agnieszka Wołczenko Ogólnopolskie Stowarzyszenie […]